April 3, 2014 : Luxury Showcase Event – Paramount Residences – Miami – FL